فیلم ها و نماهنگ ها را با چه موضوعاتی بیشتر می پسندید؟
(12.60%) 92
حماسی
(11.09%) 81
مذهبی
(22.73%) 166
اکشن
(12.05%) 88
خانوادگی
(6.849%) 50
مستند
(23.28%) 170
طنز
(2.876%) 21
سخنرانی
(8.493%) 62
کودکانه

تعداد شرکت کنندگان : 730