فیلم ها و نماهنگ ها را با چه موضوعاتی بیشتر می پسندید؟
(13.42%) 82
حماسی
(11.94%) 73
مذهبی
(21.44%) 131
اکشن
(11.78%) 72
خانوادگی
(5.891%) 36
مستند
(24.54%) 150
طنز
(2.618%) 16
سخنرانی
(8.346%) 51
کودکانه

تعداد شرکت کنندگان : 611