فیلم ها و نماهنگ ها را با چه موضوعاتی بیشتر می پسندید؟
(12.48%) 100
حماسی
(10.86%) 87
مذهبی
(22.59%) 181
اکشن
(12.73%) 102
خانوادگی
(6.991%) 56
مستند
(22.47%) 180
طنز
(3.245%) 26
سخنرانی
(8.614%) 69
کودکانه

تعداد شرکت کنندگان : 801