فیلم ها و نماهنگ ها را با چه موضوعاتی بیشتر می پسندید؟
(12.94%) 88
حماسی
(11.32%) 77
مذهبی
(22.5%) 153
اکشن
(11.61%) 79
خانوادگی
(6.617%) 45
مستند
(23.38%) 159
طنز
(2.941%) 20
سخنرانی
(8.676%) 59
کودکانه

تعداد شرکت کنندگان : 680