فیلم ها و نماهنگ ها را با چه موضوعاتی بیشتر می پسندید؟
(13.27%) 86
حماسی
(11.57%) 75
مذهبی
(21.91%) 142
اکشن
(11.57%) 75
خانوادگی
(6.635%) 43
مستند
(23.91%) 155
طنز
(2.777%) 18
سخنرانی
(8.333%) 54
کودکانه

تعداد شرکت کنندگان : 648