فیلم ها و نماهنگ ها را با چه موضوعاتی بیشتر می پسندید؟
(12.87%) 91
حماسی
(11.17%) 79
مذهبی
(22.34%) 158
اکشن
(11.59%) 82
خانوادگی
(6.647%) 47
مستند
(23.62%) 167
طنز
(2.970%) 21
سخنرانی
(8.769%) 62
کودکانه

تعداد شرکت کنندگان : 707